Dit motortreffen is ten voordele van de VZW dagcentrum Sint-Niklaas, dit is een opvangcentrum voor volwassen personen met een beperking.
De organisatie van dit evenement is opgestart in 2003 en is in handen van Wim Van Puymbroeck die tevens ook de stichter is van dit gebeuren. Met een tal van vrijwilligers word er getracht om de eerste zondag van juli er een aangename en veilige bepijlde rit uit te zetten voor de motorrijders die dit willen steunen. Daarnaast trachten wij ook nog voor wat randanimatie te zorgen en een optreden van bekende en minder bekende mensen.
Sedert de editie van 2004 hebben wij ook een peter voor ons treffen, dit is niemand minder dan Garry Hagger.
Over de voorbije edities is ieder van ons en ook de mensen van het dagcentrum althans in de wolken, daar wij elke keer een zeer mooie opkomst hadden en wij dus aan het centrum een mooi bedrag mochten uit keren. Daarvoor willen wij allemaal dan ook de aanwezigen danken en hopen deze de volgende keer terug te mogen verwelkomen.
In 2012 hebben we naar aanleiding van ons 10 jarig bestaan een tweede evenement in het leven geroepen. Met Disco-Dasco open air hebben we sindsdien dan ook een boost gegeven aan het goede doel waarvoor we dit doen. Sinds 2019 breiden we nogmaals uit en brengen wij Disco-Dasco open air naar zaterdag, zo kunnen we op zondag bij het motortreffen van één optreden naar twee gaan en kunnen we beide evenementen nog beter verzorgen en naar een hoger level brengen.

Graag had ik bij deze dan ook onze sponsors willen bedanken, zonder deze mensen zouden wij dit niet kunnen verwezenlijken en was er waarschijnlijk geen een van de evenementen ten voordelen van het dagcentrum. De namen en logos van deze mensen kan U verder op de site bekijken.
Bij deze wens ik U nog een prettig verblijf op onze site en hoop ik jullie eens te ontmoeten op ons evenement.

Groeten, Wim...